กองกำกับการ 4
กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

ค่ายเสนีย์รณยุทธ

เยี่ยมชมเว็ปไซต์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา!!

กองกำกับการ 4 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นหน่วยฝึกอบรมที่มีมาตรฐาน ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวรชายแดน (ตชด.)

พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

พระราชกรณียกิจน่ารู้ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

10 พระราชกรณียกิจที่สำคัญ

พระราชกรณียกิจที่สำคัญ ใน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 พระมหากษัตริย์ที่เปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพและความสามารถทางด้านการศึกษา การทหาร กีฬา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และอื่นๆ พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายในการประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆมากมาย

ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ เริ่มตั้งแต่การเสด็จพระราชดำเนินไปยังภูมิภาคต่างๆ ทอดพระเนตรความเป็นอยู่ และทุกข์สุขของราษฎร เพื่อเรียนรู้แนวทางการพระราชทานความช่วยเหลือ ทั้งการพัฒนาอาชีพ พัฒนาแหล่งน้ำ และชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

งานด้านจิตอาสาของหน่วย

รวบรวมภาพถ่ายภารกิจจิตอาสาต่างๆของหน่วย

Speaker 1

จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

"จิตอาสา" คือ ผู้ที่มีจิตใจที่เป็นผู้ให้ จิตที่ไม่นิ่งดูดายต่อสังคม หรือความทุกข์ยากของผู้คน และปรารถนาเข้าไปช่วย เช่น ให้สิ่งของ ให้เงิน ให้ความช่วยเหลือด้วยยกำลังแรงกาย แรงสมอง ซึ่งเป็นการเสียสละ สิ่งที่ตนมี แม้กระทั่งเวลา เพื่อเผื่อแผ่ ให้กับส่วนรวม
ปัจจุบัน กองกำกับการ 4 กองบังคับการฝึกพิเศษ ภายใต้การอำนวยการของ ว่าที่ พ.ต.อ.สมบัติ ธารา ผู้กำกับการ 4 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ได้ให้มีการจัดทำกิจกรรม จิตอาสาในรูปแบบต่างๆ อย่างสม่ำเสมออยู่ตลอด ปรากฎเป็นภาพกิจกรรมในอัลบัมกิจกรรมจิตอาสา ดังต่อไปนี้

อัลบั้มจิตอาสาเพิ่มเติม

อัลบัมกิจกรรมต่างๆของหน่วย

รวบรวมรูปภาพภารกิจต่างๆของหน่วย รวมถึงหลักสูตรที่เปิดฝึกอบรม

...

9 กุมภาพันธ์ 2567

เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2567 เวลา 08.30 น. พลตำรวจตรี ธนพล โอบอ้อม ผู้บังคับการฝึกพิเศษ ได้วางพวงมาลาดอกไม้สด ที่อนุสรณ์สถานวีรชนคนกล้า ค่ายเสนีย์รณยุทธ โดยมี ว่าที่ พันตำรวจเอก สมบัติ ธารา ผู้กำกับการ 4 กองบังคับการฝึกพิเศษ ให้การต้อนรับ จากนั้นได้ขึ้นแท่นรับการเคารพ ให้โอวาทแก่ข้าราชการตำรวจสังกัด กองกำกับการ 4 กองบังคับการฝึกพิเศษ และได้ร่วมบันทึกภาพหมู่ที่หน้าอาคารทำการของหน่วย เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมหน่วย
ทั้งนี้ พลตำรวจตรี ธนพล โอบอ้อม ผู้บังคับการฝึกพิเศษ เดินได้ตรวจเยี่ยมบริเวณพื้นที่ภายในหน่วย และได้ให้คำแนะนำในการพัฒนาหน่วยในส่วนต่าง ทั้งยังมอบนโยบาย ขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติงานกับผู้ใต้บังคับบัญชา และกำชับกำลังพล ไม่ให้ข้องเกี่ยวกับสิ่งผิดกฏหมาย หรือกระทำการอันใด ที่เป็นการผิดวินัยของตำรวจ ตามนโยบาย “No Gift Policy”ของผู้บังคับบัญชาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม

อัลบั้มกิจกกรรมเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์

เอกสารและสื่อประชาสัมพันธ์
แนวทางการบริหารราชการ สำรักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2567 (Presentation)

คลิ๊กเพื่ออ่าน

แนวทางการบริหารราชการ สำรักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2567 (แบบรูปเล่ม)

คลิ๊กเพื่ออ่าน

โครงสร้างคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ 2565

คลิ๊กเพื่ออ่านใครอยากมีความมั่งคั่ง หมดหนี้มีออม มีอิสรภาพทางการเงิน ฟังทางนี้!!

สมาคมแม่บ้านตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ขอเชิญชวนข้าราชการตำรวจและคู่สมรสเข้าร่วม โครงการ Money Management & Investment ประจำปี 2567
อบรมเชิงปฏิบัติการ Happy Money In Action “ส่งสุขทางการเงิน เพื่อครอบครัวตำรวจไทย“ ด้านการบริหารการเงิน และการจัดการหนี้สินในครอบครัว” วันพุธที่ 6 - วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 (ค่ายอบรม วัน 2 คืน) ณ The Cop อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

คุณจะได้เรียนรู้
1.การตั้งเป้าหมายทางการเงิน ระยะสั้น กลาง ยาว อย่างถูกต้อง
2.การวางแผนเพื่อพิชิตเป้าหมายอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
3.การบริหารจัดการหนี้สิน เพื่อลดหนี้
4.การจัดทำงบการเงินในครอบครัว

การอบรมเป็นแบบองค์รวมให้ความรู้ทั้งคู่สามีและภรรยา ช่วยกันคิด ช่วยกันวางแผนด้านการเงินในครอบครัว ผ่านกิจกรรม 3 วัน 2 คืน
ท่านจะได้นำปัญหาด้านการเงินของตนเองออกมาวิเคราะห์อย่างเป็นรูปธรรม โดย Jimmi The Coach องค์กรพัฒนาบุคลากรระดับต้นของเมืองไทย และ ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินจากตลท.
อบรมจบท่านจะมีแนวทางในการสร้างวินัยทางการเงิน รู้จักวิธีการสร้างความมั่งคั่ง ใครที่มีหนี้สิน สามารถวางแผนปลดหนี้ได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

หลักสูตรนี้เหมาะกับ:
1. ผู้ที่มีหนี้และต้องการปลดหนี้
2. ผู้ที่ต้องการสร้างวินัยทางการเงิน มีที่ปรึกษาด้านการเงินแนะนำแนวทางที่ถูกต้อง
3. ผู้ที่ต้องการมีอิสรภาพทางการเงิน
4. ผู้ที่ต้องการเห็นผลสำเร็จด้านการเงินอย่างเป็นรูปธรรม มีมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน

งานนี้ฟรี! อภินันทนาการจากสมาคมแม่บ้านตำรวจ องค์กรสาธารณะกุศล ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น!!
สนใจสมัครด่วนได้ที่ 082-957-1666 พ.ต.อ.หญิง เสาวนีย์ นิธิสุนทรพงศ์ ผกก. ฝ่ายวิชาการ กองงบประมาณ และผู้ประสานงานโครงการ Money Management & Investment สมาคมแม่บ้านตำรวจ
หมดเขตรับสมัคร 25 ก.พ. 67

หมายเหตุ:
1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องผ่านหลักสูตร e-learning เงินทองต้องวางแผน 3 ชม. ของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อยืนยันสิทธิการเข้าเรียน
2. กองสวัสดิการ จะดำเนินการส่งหนังสือไปปฏิบัติราชการเข้าอบรมไปยังต้นสังกัดของท่านเมื่อท่านได้ยืนยันสิทธิการเข้าเรียนเรียบร้อยแล้ว

เอกสารประชาสัมพันธ์

เอกสารและสื่อประชาสัมพันธ์

เอกสารประชาสัมพันธ์ และ ประกาศต่างๆ สามารถคลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

ประกาศ เผยแพร่การประมูลขายทอดตลาดอาคารบ้านพักข้าราชการ

คลิ๊กเพื่ออ่าน

ประกาศ กองกำกับการ 4 กองบังคับการฝึกพิเศษ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คลิ๊กเพื่ออ่าน

ตารางการฝึกอบรมและอัตราค่าบริการในการฝึกเยาวชนของ กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.

คลิ๊กเพื่ออ่าน

ประชาสัมพันธ์การเข้าศึกษาดูงานที่ ศูนย์ครูฝึก โรงเรียนจิตอาสา904(บางเขน)

คลิ๊กเพื่ออ่าน

วีดีทัศน์กิจกรรมการฝึกปฏิบัติและดูงาน day trip

คลิ๊กเพื่ออ่าน

ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและสิ่งของเครื่องใช้สำหรับนักเรียนนายสิบตำรวจ (E-Bidding)

คลิ๊กเพื่ออ่าน

ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและสิ่งของเครื่องใช้สำหรับ นักเรียนนายสิบตำรวจ (E-Bidding)

คลิ๊กเพื่ออ่าน

ประกาศแผนจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและสิ่งของ นสต.64 รุ่น 2

คลิ๊กเพื่ออ่าน

ประกาศประมูลขายทอดตลาดอาคารบ้านพักข้าราชการ

คลิ๊กเพื่ออ่าน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุง ถ.บริเวณทางเข้าหน่วยถึง หน้าทางเข้ากองร้อยที่ 1

คลิ๊กเพื่ออ่าน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงถนนบริเวณหลังอาคารอำนวยการ ถึงลานบิน

คลิ๊กเพื่ออ่าน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้าง อาคารเรือนแถวชั้นประทวน-รอง สว.10 คูหา

คลิ๊กเพื่ออ่าน

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร กดต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

คลิ๊กเพื่ออ่าน

แบบสอบถามความพึงพอใจของเพื่อนร่วมงานที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาอบรม หลักสูตร กดต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

คลิ๊กเพื่ออ่าน

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร กดต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

คลิ๊กเพื่ออ่าน

แบบสอบถามความพึงพอใจของเพื่อนร่วมงานที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ตชด.ประจำปีงบประมาณ 2564

คลิ๊กเพื่ออ่าน

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ตชด. ประจำปี2564

คลิ๊กเพื่ออ่าน

แบบสอบถามความพึงพอใจของเพื่อนร่วมงานที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาอบรม หลักสูตร นสต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

คลิ๊กเพื่ออ่าน

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาอบรม หลักสูตร นสต.ปีพ.ศ.2563

คลิ๊กเพื่ออ่าน

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร นสต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

คลิ๊กเพื่ออ่าน

แบบสอบถามความพึงพอใจของเพื่อนร่วมงานหลักสูตร นสต.62/2

คลิ๊กเพื่ออ่าน

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหลักสูตร นสต.62/2

คลิ๊กเพื่ออ่าน

รายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

คลิ๊กเพื่ออ่าน

รายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

คลิ๊กเพื่ออ่าน

รายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

คลิ๊กเพื่ออ่าน

แผนผังผู้บริหาร

กองกำกับการ 4 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

Speaker 1

สถานภาพกำลังพลปัจจุบัน

41

ตำรวจชั้นสัญญาบัตร

73

ตำรวจชั้นประทวน

2

มาช่วยราชการ

3

ไปช่วยราชการ

วิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน เอกลักษ์ และ อัตลักษณ์

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

โปรดกรอกหัวข้อการร้องเรียนของท่าน แล้วกดที่ปุ่มยืนยัน

ติดต่อเรา

ช่องทางการติดต่อ กองกำกับการ 4 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

ที่อยู่

ค่ายเสนีย์รณยุทธ(กฝ.4)
ถ.นิตโย ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี

โทรศัพท์

042-222-202

อีเมล

bpptr4@gmail.com